Goed nieuws: Kerstkampjes mogen doorgaan!

Dag iedereen,
 
We hadden reeds vernomen dat het toegelaten was om kampen te organiseren voor de -13 jarigen (°2008 of later). We hadden echter nog de goedkeuring nodig van de lokale overheid omdat onze rijlessen in de binnenpiste doorgaan. We hebben zojuist positief nieuws ontvangen vanuit de gemeente Maldegem. We mogen onze kerstkampen organiseren!
 
Als club volgen we volgende voorwaarden op:
  1. De groep wordt beperkt tot maximaal 50 kinderen t.e.m. 12 jaar.
  2. Er is steeds een meerderjarige trainer of toezichter aanwezig.
  3. De organisator informeert de deelnemers tijdig en duidelijk over de geldende preventiemaatregelen.
  4. De begeleiders respecteren de social distancing. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt deze norm niet.
  5. Het bedekken van de mond en neus is verplicht voor de begeleiders.
  6. De noodzakelijke handhygiëne wordt ter beschikking gesteld.
  7. De gepaste hygiënemaatregelen worden genomen en gebruikt materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd.
  8. De organisator zorgt voor een goede verluchting.
 
Als deelnemer moet je aan volgende preventiemaatregelen voldoen:
  1. De ouders gaan niet mee naar binnen als ze de kinderen afzetten en ophalen.
  2. We kunnen geen showmomenten organiseren waar publiek is toegestaan.
  3. De deelnemers dragen handschoenen tijdens alle activiteiten.
  4. Het bijhouden van een medische fiche is verplicht met extra aandacht voor contactgegevens ifv contacttracing. In bijlage vinden jullie deze inlichtingenfiche terug. Gelieve deze in te vullen en ten laatste terug te bezorgen op de 1e dag van het kamp.
 
Indien u toch niet kan deelnemen (ziekte etc), gelieve dit zo snel mogelijk te verwittigen.
 

Bedankt voor jullie medewerking,

Peter, Annemie, Brent en Aure